Yazı Yazarak Para Kazanmak

Bir konuda makale yazmanın veya herhangi bir içerikta yazı yamanın zorlugunu “Edebiyat fakültelerinde, kompozisyon dersi veren öğretmenler sürekli
olarak yazı yazmayı öğretmenin çok zor ve sıkıntılı bir iş olduğunu ifade etmekteler. Bu konuyla ilgili eğitim almalarına rağmen birçok öğretmen etkili
yazı yazamamakta , etkili yazı yazma tekniklerini ve her şeyden önemlisi
öğrencilerine yazı yazmayı nasıl öğreteceğini bilmememkte. Dolayısıyla da
sonuçta  başarısızlık ortaya çıkıyor  .İşte bu durum son yıllarda yazı yazma
derslerinin daha profesyonel biçimde ele alınmasına , teori ve pratiğin
kaynaştırılması,felsefi ve eğitimle ilgili boyutun işin içine katılması,
teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişti. Kompozisyonla ilgili
kitaplar ve dergiler daha çok alıcı bulmaya başladı. Bu konuyla ilgili
doktora programları açıldı; üniversitelerde, öğretmenlere, öğrencilerine
yazı yazmayı en etkili biçimde nasıl öğretebilecekleri konusunda dersler
verilmeye başlandı.Yeni kompozisyon anlayışı henüz bütün sorulara cevap
bulmuş değildir,ve  hala gelişimini sürdürmektedir. Artık eski inanışın
tersine,yazı yazmayı öğretmek öğretmenler için bir işkence olmaktan
çıkmış, eğlenceli bir iş haline dönüşmüştür.

yazi_yazmakGünümüzde yazmayı kolaylaştıran teknoloji ve yazılanı yayınlama
konusunda sınırsız bir alan sunan internet ortamı sayesinde yazı yazma
sanatı, yazı yazma tekniklerini öğretenler için olduğu kadar yazı
yazmayı isteyenler için de mükemmel bir hale gelmiştir. Toplumda yazmaya
karşı doğal eğilimi ve kabiliyeti olan bir kesim de bu yeteneklerini
paraya dönüştürmeyi başarmışlardır. Ne var ki çokları mükemmel derecede
yazı yazma kabiliyetine sahip olmasına  rağmen yazarak para kazanma
konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları veya yazdıklarını nerede ve
nasıl değerlendireceğini bilmemeleri sebebiyle bu yeteneklerini
yeterince değerlendiremiyorlar. Oysa makale yazarak çok para kazanmak
mümkündür. İşte Yazıtör Starter yazarak para kazanmak isteyenlere yol
gösteren değerli bir kaynak olarak kullanıcılarını ödüllendiriyor.

Bu ürünü incelemek için aşagıdaki butondan siteye gidip inceleyiniz irtibata geçiniz :)

BAŞARILAR DİLERİZ