Sölom sıvısı nedir Sölom sıvısı Nasıl Elde Edilir

Solucanlar yedikleri maddeyi sindirirken ve hareket ederken sölom sıvısı salgılarlar. Oluşan gübrenin içine işleyen sölom sıvısı topraktaki patojenleri baskılar, bitkileri korur ve dirençlerini artırır. Sölom sıvısı topraktaki birçok besin maddesini parçalayarak bitkinin alabileceği hale dönüştürür ayrıca organik olmayan tüm maddeleri içeriği ile organik hale dönüştürür. Solucan gübresinin içerisinde bulunan sölom sıvısı bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar

Sıvı solucan gübresi ile karıştırılan bir kavram sölom sıvısı. Peki nedir bu sölom sıvısı ? Solucan gübresinin diğer organik gübrelerden farklılığını oluşturan özel bir enzimdir. Solucanlar dünyanın var oluş sürecinden beri hayatta kalabilen nadir hayvanlardır. Sölom sıvısı buna etken bir enzimdir.

tubalife 3

Solucanlı kompost ise organik atık/artıkları kompostlaştırma işleminin solucanlar tarafından yapılmasıdır. Bu işlemde organik atık/artıklar ortamdaki mikroorganizmalarca fermantasyona uğratılır ve daha sonrasında ise solucanların sindirim sisteminden geçerken hızlandırılmış bir humifikasyon ve detoksifikasyon işlemine tabi tutulur. Solucanların sindirim sisteminde bulunan Sölom Sıvısı inorganik olan tüm maddeleri içeriği ile organik forma dönüştürebilme özelliğe sahiptir.

Tüm dünyada tarımsal üretimde sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan ve organik üretim yöntemlerini teşvik eden yaklaşımların yaygınlaşması sürecinde solucanların, organik atık ve artıkları kısa zamanda yüksek kalitede değerli bir ürüne dönüştürebilme kapasitelerinin anlaşılması, Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Amerika da vermikültür adı verilen yeni bir tarımsal üretim sektörünün doğmasını sağlamıştır. Vermikültür değişik amaçlar için toprak solucanlarının kültürünün yapılması işlemidir.

SÖLOM SIVISINDAN ELDE EDİLEN SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYİCİ SAÇ SERUMU BURADA