SMS Nedir?

SMS (Short Message Service – Kısa Mesaj Servisi), mobil telefonlar aracılığıyla düz metinden oluşan kısa mesajların gönderilip alınabilmesi özelliğidir.

Mesaj metni harfler, rakamlar ve alfanümerik karakterler içerebilir. SMS, GSM Faz 1 standardının bir parçası olarak geliştirilmiştir. Latin alfabesi kullanılarak yazılan kısa mesajlar 160 karakter uzunluğunda olabilir. YASAYA UYGUN TİCARİ SMS GÖNDERMEK İSTERMİSİNİZ

SMS Trafiği

Cep telefonları aracılığıyla düz metinden oluşan kısa mesajlar göndermek, telefon tuşlarının kullanımının çok rahat olmamasına ve mesaj metninin sınırlı olmasına rağmen son derece yaygın bir haberleşme uygulamasıdır.

2001 yılının ilk üç ayında dünya genelindeki GSM ağları üzerinden 50 milyar SMS gönderilmiştir. İki sene kadar önce (Nisan 1999) dünya genelinde aylık SMS gönderim miktarı 1 milyarken içinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında bu rakam 20 milyarı geçmiştir.

SMS’in Avantajları

Yukarıda değindiğimiz yoğun trafiğin oluşmasında SMS’in hızlı, kolay uygulanabilen ve artık tüm cep telefonlarında bulunan bir teknoloji olmasının payı büyüktür. Bu üstünlüklerinin yanında SMS’in bu denli popüler olmasına katkıda bulunan diğer bazı temel özellikler de şöyle özetlenebilir:

Saklama ve İletme

Mesaj gönderildiği sırada alıcı tarafın hazır olmaması halinde mesaj saklanır. Mesajın alıcı taraftaki cep telefonuna düşmeden kaybolması ya da silinmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

Mesaj hazırlandığında ve gönderilmeye hazır hale geldiğinde, verinin teslim edilmesiyle ilgili işlemler mobil şebeke bünyesindeki SMS Center tarafından üstlenilir, bu kısım son kullanıcıya herhangi bir yük getirmez.

Mesaj Teslim Edildi Bilgisi

Kullanıcıya, göndermiş olduğu mesajın yerine ulaştığı bildirilir. Devre anahtarlamalı (circuit-switched) bir veri iletim platformunda iki uç arasında özel bir iletişim hattı kurulur; kullanıcıya bu hattın kurulduğu ve verilerin (mesajın) iletilmekte olduğu bilgisi verilir.

Gördüğünüz gibi SMS, mesaj iletimi ve mesaj teslim edildi bilgisiyle ilgili işlemleri kullanıcıdan soyutlayacak şekilde tasarlanmıştır.

SMS’in Dezavantajları

Sınırlı Mesaj Uzunluğu
MAP (Mobile Application Part – Mobil Uygulama Kısmı) sinyal katmanındaki kısıtlamalar yüzünden, GSM ortamındaki bir SMS mesajı en fazla 160 karakter içerebilir.

Esnek Olmayan Yapı
GSM 03.40 standardında tanımlanan SMS Protokolü Veri Birimi’nin (SMS Protocol Data Unit) yapısı esnek değildir. Veri Kodlama şeması (Data Coding Scheme), Çıkış Adresi (Origination Address), Protokol Tanımlayıcı (Protocol Identifier) ve diğer başlık alanları sabittir; bu da bir uygulama geliştirirken ortaya konulabilecek olan muhtemel senaryoların sayısını azaltmaktadır. Bu problemin çaresi olarak bugüne kadar değerlerin kopyalanması yoluna gidildi (örneğin Message Class’ı iki kez bildirmek gibi), ne var ki bu hiç de verimli bir çözüm değildir.

Yavaş Sinyal Kanalı
SMS trafiğindeki yoğunlaşma, sinyal kaynaklarının aşırı kullanımını ve bunun sonucunda yetersiz kalabilmelerini gündeme getirmiş, şebeke operatörlerinin potansiyel servis zorlukları konusunda kaygılanmalarına yol açmıştır.

Her Zamana Sakla ve İlet
SMS, gönderilen tüm kısa mesajların SMS Center’a uğramak zorunda oldukları bir sisteme göre tasarlanmıştır. Bu modele bazı alternatif çözümler önerilmiştir. Örneğin mesajların her zaman değil duruma göre saklanması bu alternatiflerden biridir. Mesaj önce direkt olarak alıcıya teslim edilmeye çalışılır, mesajın saklanması ancak teslimatın gerçekleşmemesi durumunda söz konusudur. Hem böylece SMS Center‘ın ihtiyacı olan işlem gücü de azalmış olur.

Cep telefonu üzerinden bilgiye erişmek için yapılan taleplerde (örneğin WAP’ı kullanarak), talebi yapan terminal çok büyük bir ihtimalle yanıtı almaya hazırdır. Böyle bir durumda SMS Center hiç devreye alınmadan iki mobil cihaz arasındaki bir kısa mesaj servisi yeterli olabilir.

KAYNAK:http://www.turkcebilgi.org/teknoloji/diger/sms-nedir-1418.html