Download nedir?

Download nedir?

Download (indirme), internet ağında yer alan bir bilgisayardan (sunucudan) kendi bilgisayarımıza veri yani bilgi transfer edilmesidir. Download işleminde resim, müzik, yazılım vb. bilgi türleri transfer edilebilir.

UPLOAD NEDİR

 

Upload, bilgisayarınızda yada mobil cihazınızda bulunan herhangi bir nesneyi (video,resim,office belgesi vs. ) internet üzerindeki bir sunucuya (web sitelerini düşünebilirsiniz) kaydetme işlemidir.

Upload işleminde download işlemi gibi kota sorununuz bulunmaz. Ancak upload hızınız her zaman için download hızınızdan kat be kat yavaştır.

Veri nedir

Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done:,

*Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler:

*Veri, “bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi” ya da “…anlam çıkartmada veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar, kayıtlar veya sayı kümeleri” olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir tanımla veri, henüz işlenmemiş kayıtlardır. Veri gözlenen ve kaydedilen “şey” dir.

Veri Türleri

1. Olgusal Veriler
Kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir.

2. Yargısal Veriler
Olgusal nitelikte olmayan öteki tüm verilerdir. Bu veriler öznel olup, ayrıca yorumu gerektirirler. Pek çok sosyolojik ve psikolojik özellikler bu türden verilerle belirlenebilmektedir. Yargısal veriler konusunda görüş, düşünce ve tutum kavramları karşımıza çıkmaktadır.

Görüş, kişisel olup, kişilerin belirli konular hakkında neler düşündüklerinin bir ifadesidir. Düşünce ise, bir işin bir işi için düşünülen çare veya aranan sonuçtur.

Tutum, bireylerin, belirli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide bulunma, harekete hazır olma durumudur.Tutumlarda görüşler gibi kişisel olup ayrıca yorumlanmak zorundadır.