Anket nedir

Anket: Belirli  kişilerin veya  grupların bir konuya yönelik duygu, düşünce ve deneyimlerini anlamak için belli bir plan dahilinde hazırlanmış olan soruların tamamıdır.

Anket geçerlilik  ve güvenilirlik oranı  düşük olmasına rağmen kolay, ucuz oluşu ve çok sayıda kişiden kısa sürede bir çok konuda görüş bildirme olanağının bulunuşu sebebiyle en çok kullanılan tekniklerdendir . Anket, çeşitli alanlarda olduğu gibi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde de geniş bir biçimde kullanılmaktadır orn seçimanketi vb.

SEÇİM ANKETİ

Siyasi anketler genellikle ülkede faaliyet gösteren siyasi partilerin ülkeki çalışmalarının  seviyesini degerlendirmek  maksatı ile  yapılan anketlerin başını çektiği bir yöntem olarak düşünülebilir.   Siyasi anketlerin sorusal yapısı farklılık gösterirken sonuçların analizleri de farklılık gösterir. Siyasi anketler siyasi partiler tarafından alacakları seçim sonuçları için düzenlenirken bazen de araştırma şirketlerince yapılarak kamu oyuna bilgi aktarmak amaçlı olarak yapılırlar. Genel yapılanmaları oyunuzu kime vereceksiniz şeklide yapılırken bazen en çok güvenilen lider ya da politikacı gibi tek soru üzerine yapılabileceği gibi bazen de ülkede meydana gelen değişik politik beklentiler yada ekonomik faaliyetlerde halkın durumunu ölçmek ve değerlendirmek amaçlı yapılırlar. En temel özellikleri ise ülkenin tamamında uygulabilir denek seçimleri ile yapılarak hem bölgesel sonuçlara göre değerlendirme imkanı vermeleri hem de ülkenin geneli konusunda sonuçlar vermesi mantığı üzerine yapılanan sorulardan oluşmasıdır. Burada ürün seçimi yada yapılacak saha konuşlandırmaları anketin düzenleyicileri açısından farklılık gösterse de temel sonuç alma yorumları kendine has algılama metodları ile yorumlanırlar.

 Bir anketin amacına uygun olarak kullanışlı ve güvenilir bir biçimde hazırlanması kuşkusuz, bu konuda bilgili ve tecrübeli olmayı gerektirir. Anket geliştirilirken çeşitli kaynaklardan yararlanmak ve özellikle uzman kanısına başvurmak ve diğer yetkililerin görüşünü almak uygun olur.

ANKET YAPTIRMAK İSTERMİSİNİZ SİTEYE GİDİNİZ

BULUNDUGUNUZ İLDE ANKETLERDE OY KULLANMAK İSTERMİSİNİZ