ADSENSE PANELİNDEKİ TERİMLER VE KISALTMALAR NE ANLAMA GELİR

ADSENSE PANELİNDE YER ALAN TERİMLER VE KISALTMALAR NE ANLAMA GELMEKTEDİR

“”Adsense Terimleri””:

“”*TO*””,

“”*TBM*””,*

“”*BGBG*””

&&””Google Adsense”” web sitesi sahibi Olan yayıncıların günlük ziyaretçilerine göre oluşan reklam  gelirlerini ve performans raporlarını kontrol ettikleri zaman TO, TBM ve BGBG gibi ifadeler görmektedirler . Bu ifadeler reklamcılık ile ilgili terimlerdir ve temel performans göstergeleri olarak farklı ölçümlemelerde kullanılırlar. peki bu terimler ve kısaltmalar ne anlama gelmektedir Şimdi dilerseniz bu terimlerin ne manaya geldiklerine beraberce inceleyelim

“TO”: TO terimi “Tıklama Oranı” kelimesinin  kısaltılmış halidir. İngilizcesi CTR (ClickThrough Rate) şeklindedir. Bu oran we sitenize gelen organik ziyaretçilerin reklam tıklama sayısının sayfa gösterimine bölünmesiyle hesaplanır. Yani örneğin 1000 sayfa gösteriminiz varsa ve totalde 12 tıklama yapılmış ise bu durumda şu hesaplama yapılır:

1) “TO”=Tıklama Sayısı/Sayfa gösterimi hesablamasına göre TO oranı %1.2 olacaktır. TO’nun yüksek olması web sitenize gelen ziyaretçilerin ilgilendikleri konu ile alakalı reklama tıklama oranının yüksek olması anlamına gelmektedir, tam tersi olarak da TO’nun düşük olması ziyaretçilerin sitedeki reklamları ilgi çekici bulmadığı veya kişisel  olarak reklamlara  ilgi duymadığı anlamına  gelmektedir

2 ) “TBM”: ( “Tıklama Başına Maliyet”) ifadesinin kısaltılmış halidir. İngilizcesi CPC (Cost-Per-Click) şeklindedir. Bu oran tahmini olarak elden edilen kazanç tutarının reklam tıklama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Yani örneğin 10 TL tahmini kazancınız var ve bunu 20 reklam tıklaması ile elde etmiş iseniz bu durumda TBM=(Tahmini Kazançlar/Tıklama Sayısı) formülüne göre TBM 0.5 TL olacaktır. TBM yüksek olması az reklam tıklaması ile yüksek gelir  elde edebilmek manasına gelir ve sitede tıklanan reklamların reklam verenler tarafından daha yüksek bedel ile yayınlatıldığı manasına gelmektedir . Her reklamın TBM’si reklam veren tarafından belirlenir. Bazı reklam verenler, reklamını yaptıkları ürün veya hizmetin ne olduğuna bağlı olarak, tıklama başına diğerlerinden daha fazla ödeme yapmak isteyebilirler.

“BGBG”: BGBG terimi “Bin Gösterim Başına Gelir” ifadesinin kısaltılmış halidir. İngilizcesi RPM (Revenue Per Thousand Impressions) şeklindedir. Bu oran tahmini kazanç tutarının sayfa gösterim sayısına bölünüp 1000 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Yani 1000 reklam  gösterimi için ne kadar gelir elde edildiğini gösterir. Örneğin 2000 sayfa gösterimi ile 16 TL gelir elde ettiyseniz bu durumda” BGBG=(Tahmini Kazançlar/Sayfa Gösterimi)*1000″ formülüne göre BGBG 8 TL olacaktır. BGBG ne kadar yüksek ise bir sitenin gelir elde etme başarısı o kadar yüksektir. Bu tarz bir sitenin izlemesi gereken yol haritası, daha çok ziyaretçiye ulaşmak ve sayfa gösterimini artırmaktır.

“EG Görüntülenebilir Oranı Nedir”?

“”Google Adsense” panelinde yer alan “EG görüntülenebilir Oran“, sitenizde yer alan reklamların ziyaretçiler tarafından ne kadarının görüntülenip ne kadarının görüntülenmediğini belirleyen bir orandır. Örneğin, sitenizde yer alan bir sayfada 4 reklam var. Kullanıcı o sayfayı gezerken bu 4 reklamın 3 tanesini görüntüledi (yani gördü) 1 tanesini görmedi. O zaman sizin EG oranınız %75 olacaktır

&&””Yayıncı Gösterim Sayısı””: Web sitenizde sayfalarda yer alan Reklamlarınızın sayfa adetli kaç site ziyaretçisine  gösterildiğini belirtir.

&&””Yayıncı Para Kazandıran Sayfa Görüntülemeri””: Bu kısım ise bu reklam gösterimlerinin kaç tanesinin gerçekten reklam gösterimi olarak sayıldığını gösterir. Bu aslında gerçek yayımcı gösterim sayısını ifade etmektedir. Genelde bu rakam yayıncı gösterim sayısına çok yakındır.

&&””Yayıncı Gösterim Sayısı / Oturum””: Burada ise ziyaretçi başına gösterime sunulan reklam gösterim sayısı ifade edilir. Yani herhangi bir sayfanızı ziyaret eden birine kaç adet reklam gösterimi yapıldı. ( Tabii bu ortalama rakamdır. )

&&””Yayıncı Görüntülenebilir Gösterim Yüzdesi””: Bu kısım ise herhangi bir sayfanızda bulunan reklamlarn tamamının görüntülenme yüzdesini genel ortalama ile ifade eder.

&&”Yayıncı Tıklama Sayısı””: Sayfa başına seçtiğiniz tarih aralığında adsense reklamlarınıza kaç reklam  tıklamasının olduğunu göstermektedir

&&Yayıncı TO’su: Bu oran ise toplam Yayımcı Reklam Tıklama Sayısı’nın Yayımcı Gösterim Sayısına oranıdır. Yani bize Gösterim sayısının yüzde kaçının tıklama olarak geri dönüş sağladığını gösterir.

&&Yayıncı Geliri: Web sitenizde seçtiginiz Sayfanızdan seçtiğiniz zaman aralığıiçerisinde  elde ettiğiniz gelir tam olarak burada yazmaktadır. Bu gelirin yanında yer alan yüzdeli rakam ise, gelir rakamının sitenizin toplam gelirinin seçtiğiniz zaman aralığında yüzde kaçını oluşturduğunu ifade eder.

&&Yayıncı Geliri / 1000 Oturum: Burada ise 1000 oturum başına ne kadar gelir elde ettiğiniz yer alır. Bu gerçek geliri yansıtmaz. Gerçek gelir rakamı yayıncı geliri kısmında yazan rakamdır. 1000 oturum sadece bir ölçüm birimi olarak kullanılır.

&&Yayıncı eBGBM’si: Bu da bin gösterim başına maliyeti gösterir. Buradaki rakam oturum üzerinden değil de gösterim üzerimden hesaplanır. Yine bu gerçek geliri yansıtmaz. Gerçek gelir rakamı yayıncı geliri kısmında yazan rakamdır. 1000  gösterim sadece bir ölçüm birimi olarak kullanılır

Yazımızı zaman ayırıp okudugunuz için teşekkür ederim